• Referensprojekt Orangeriet i Borås

Orangeriet

Nybyggnation av Orangeriet i Stadsparken i Borås. Byggstart våren 2014 och färdigställt våren 2015. Erik Larsson Bygg var totalentreprenör.

“Orangeriet i Stadsparken består till stor del av glas och det finns en stor fokus på inneklimat och energianvändning. Detta gör att man möter många utmaningar, speciellt att få alla leverantörer att samarbeta för att nå ett bra slutresultat. Därför är det en heder att få ansvara för totaltentreprenaden i ett så pass stort och komplext projekt.”

Färdigställt: 2015
Ort: Borås
Beställare: Borås stad

Kontakt på Erik Larsson Bygg:

Torbjörn Edgren
0703 – 271 360

Vad vi hjälpte till med:
– Totalentreprenad

Relaterade projekt