• Referensprojekt ladugård
  • Referensprojekt ladugård

Ladugård för kreatur

Ombyggnation av befintlig ladugård på 850 m² samt tillbyggnad av nya utrymmen på 650 m². Totalentreprenad. Byggstart oktober 2010, färdigställt december 2011.

Färdigställt: 2011
Ort: Bystad, Ulricehamns kommun
Beställare: Hans Svensk

Kontakt på Erik Larsson Bygg:

Torbjörn Edgren
0703 – 271 360

Vad vi hjälpte till med:
– Ombyggnad liggbås, spalter samt foderbord
– Ombyggnad invändiga ytskikt, väggar och tak
– Tillbyggnad komplett ladugård, väggar, golv, tak, foderbord, spalter och liggbås
– Nya robotar för automatisk mjölkning

Related Projects