Ge oss feedback

Namn

Mejladress

Synpunkter (obligatorisk)

Förbättringsförslag

GODKÄNNANDE

Uppgifterna du angett ovan kommer att skickas till ansvarig på Erik Larsson Bygg via ett automatgenererat mejl. Mejlet kommer raderas efter att uppgifterna behandlats. Vi kommer att hantera synpunkterna/förbättringsförslagen i vårt avvikelsehanteringssystem. Vill du att uppgifterna du angett ska raderas ber vi dig kontakta kontoret på 0325 – 618 090. Uppgifterna kommer inte användas i annat syfte.

Kryssa i rutan om du samtycker till ovanstående (obligatorisk)