Mittemellan är vår styrka. Vi kan varken säga att vi är stora eller små. Det vi däremot kan säga är att vi är personliga som ett litet företag och att vi samtidigt har styrkan som ett stort. För oss är alla projekt intressanta, stora som små. Men de är i de stora komplexa projekten som vi fullt ut kan visa fördelarna med vårt breda kunnande och de korta beslutsvägarna.

Våra byggtjänster

Erik Larsson Bygg Byggentreprenad

Byggentreprenad

Vi har över 70 års erfarenhet av att planera, samordna och genomföra byggentreprenader. Ofta som totalentreprenör. Vi vänder oss till kunder inom privat näringsliv, kommuner/landsting och privatpersoner. Vi jobbar med nästan alla typer av byggnationer. Likväl som vi bygger industrier, produktionslokaler, matbutiker och flerbostadshus, kan vi åta oss att bygga förskolor, bibliotek, vårdcentraler och äldreboenden. Vi genomför även nyproduktion samt större tillbyggnation av privata bostadshus.

Vi har ett nära samarbete med våra kunder och strävar alltid efter att skapa ett mervärde genom att bygga ändamålsenligt, kvalitativt och hållbart. På så sätt klarar byggnaderna av att stå och användas på ett funktionellt sätt i många år.

Erik Larsson Bygg byggservice

Byggservice

Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet. Därför valde vi att starta en byggservicegrupp med fokus på närhet till kunden, erfarenhet, engagemang och kortare beställningstider. Vi tar ett totalansvar och ger våra kunder en enkel resa genom projektet där vi även sköter samordningen av underentreprenörer.

Byggservice vänder sig främst till privatpersoner som vill utföra reparationer, mindre renoveringar, tillbyggnader och mindre nybyggnader såsom en badrumsrenovering, fönster och dörrbyte, fasadrenovering, takomläggning, köksrenovering och liknande.

Försäkringsskador på Erik Larsson Bygg

Försäkringsskador

Vi kan skadehantering. Vi är sedan många år tillbaka förtroendebyggare och skadereglerare åt flertalet av de ledande försäkringsbolagen. Bland annat Länsförsäkringar, Folksam, Trekronor och Konsumentförsäkring.

Det är ett stort förtroende som vi förvaltat, fortsätter att förvalta och som gett oss en stor samlad erfarenhet och kunskap kring olika försäkringsskador. Allt från vatten- till brandskador. Vi vet både hur de ska klassas, åtgärdas och förebyggas.

Erik Larsson Bygg Avtalskunder

Avtalskunder

Vi har även avtalskunder som vi hjälper med allt från löpande underhåll och renoveringar till mer komplexa projekt. Det bygger på återkommande samarbeten där goda och långsiktiga relationer ger en smidigare och effektivare arbetsprocess. Våra avtalskunder kommer från såväl privata näringslivet som kommuner.

Vårt mål är att ge våra avtalskunder en enkel resa genom projekten. Avtalskunderna får alltid en egen kontaktperson som är med från planering och budgetering till genomförande och uppföljning.

Kontrollansvar (Erik Larsson Bygg)

Kontrollansvar

Vi tar ansvar vid ditt byggprojekt. Vi erbjuder kontrollansvar inom nybyggnation, ombyggnation och renovering.

Vår uppgift som kontrollansvariga är att bistå byggherren genom projekterings- och byggskedet, så att den färdiga byggnaden uppfyller de krav som myndigheterna ställer. Hos oss finns kompetensen. Vi har certifierade kontrollansvariga enligt PBL. För att ett bygglov ska kunna beviljas så kräver kommunernas byggnadsnämnder att en kontrollansvarig utses för projektet.

Några av våra kunder

Erik Larsson Bygg jobbar åt Ulricehamns energi
Erik Larsson Bygg jobbar åt Glasets hus i Limmared
Erik Larsson Bygg jobbar åt ICA Kvantum i Tranemo
Erik Larsson Bygg jobbar åt Länsförsäkringar
Erik Larsson Bygg jobbar åt ArdaghGlass
Erik Larsson Bygg jobbar åt Tranemo kommun
Erik Larsson Bygg jobbar åt Folksam
Erik Larsson Bygg jobbar åt Ulricehamns kommun
Erik Larsson Bygg jobbar åt Borås stad
Erik Larsson Bygg jobbar åt AP&T
Erik Larsson Bygg jobbar åt Garo
Erik Larsson Bygg jobbar åt Isaberg

Ett sjyst byggande med lokal förankring

Vi väljer i första hand att jobba med lokala underentreprenörer och leverantörer. Vi har nära samarbeten och kan stå för den kvalitet de levererar. På så sätt kan vi också gynna näringslivet i vår hembygd, skapa arbetstillfällen och minska miljöbelastningen med kortare transporter. Vi kan faktiskt inte komma på någon anledning att inte handla lokalt.
Våra kunder är viktiga, men våra medarbetare är ännu viktigare. Det är dem som skapar Erik Larsson Bygg. Därför satsar vi mycket på god arbetsmiljö, bra villkor och trivsel hos våra medarbetare. Vi jobbar mot diskriminering och kränkande behandling i alla formen. Mot rasism har vi nolltolerans. Vi tror på delaktighet för att skapa engagerade och drivna medarbetare som gör det där lilla extra. Vi väljer också att bara i undantagsfall hyra in byggnadsarbetare. Istället bemannar vi våra projekt med vår egna personal. Vi tror att detta skapar ett bättre slutresultat där resan dit varit smartare och med en tryggare arbetsmiljö för de som jobbat där.

Sveriges största försäkringsbolag litar på oss som förtroendebyggare.

Länsförsäkringar
Konsumentförsäkringar
Folksam

Några av våra referensprojekt

Nytt bostadskvarter med 60 lägenheter
Återvinningscentral Ubbarp, Ulricehamn
Förskolan Totus, Ulricehamn
Zinkteknik i Bredaryd
Orangeriet

Så här går till det till att arbeta med oss

Vår arbetsprocess bygger på över 70 års erfarenhet av byggnationer av privata, kommersiella och offentliga objekt. Arbetsprocessen kan se olika ut beroende på hur beställaren vill att projektet skall utformas. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att effektivisera just ditt projekt.
1. Idé

1. Idé

Beställaren har har en tanke om en ombyggnation, nybyggnation eller liknande och kontaktas oss. Vi sätter oss med beställaren och bjuder på en kostnadsfri konsultation där beställarens önskemål och tankar om projektet diskuteras.

2. Planering

2. Planering

Vi tar fram en kostnadskalkyl som baseras på beställarens önskemål och skisser. Här gås även alla förutsättningar för projektet igenom och möjliga byggtekniska utmaningar lyfts fram för att undvika eventuella merkostnader och förseningar.

3. Projektering & konstruktion

3. Projektering & konstruktion

Vi hjälper beställaren att ta fram samtliga ritningar och handlingar för bygglovsansökan. Vi som bollplank vid val av byggmaterial, såsom exempelvis att välja hållbara, kostnadseffektiv och miljövänliga alternativ.

4. Upphandling

4. Upphandling

Efter att bygglovsansökan är godkänd sker kontraktsskrivning. Om ett nyckelfärdigt hus ska levereras upphandlar vi samtliga underleverantörer såsom mark, vvs och el. Alternativ upphandlar beställaren alla eller enskida underleverantörerna.

5. Startbesked

5. Startbesked

Kontrollansvarig för projektet utses. Därefter träffas beställare, kommun, kontrollansvarig och vi i ett startmöte där ett startbesked ges. När startbeskedet är klart tas en detaljerad betalningsplan och tidplan fram. Vidare sätts även ett slutdatum för projektet.

6. Byggnation

6. Byggnation

Vi gör en arbetsmiljöplan för att minimera olyckor och miljöskador. Därefter startar projektet. Under projektets gång har vi bland annat byggmöten och skyddsronder. Vi har kontinuerlig kontakt med beställaren genom hela projektet.

7. Slutbesiktning

7. Slutbesiktning

Vi kallar till slutbesiktning där beställare, kontrollansvarig och vi närvarar för att gå igenom byggnaden. I de fall beställaren önskar kan en oberoende besiktningsman delta på besiktningen för att kontrollera att allt blivit som tänkt.

8. Färdig byggnation

8. Färdig byggnation

Efter att projektet är slutbesiktigat gäller en lagstadgad garantitid. Vidare lämnas all dokumentation relaterat till förvaltning och drift av byggnaden, såsom städinstruktioner, garantihandlingar och skötselanvisningar.

Är du nyfiken? Vi skulle gärna vilja arbeta med dig.

Vi har ständigt fokus på utveckling, förbättringar och värdeskapande aktiviteter. Att bli den självklara partnern och det attraktivaste arbetsstället. Vi berättar gärna mer.